Productiesystemen

De cruciale drie-eenheid

De productiesystemen in de bio-based economy kunnen globaal in drie onderdelen worden opgedeeld.

   

 • Bio-massa voorziening
 • Allereerst is er natuurlijk bio-massa. Hiermee worden alle organische grondstoffen bedoeld die gebruikt kunnen worden voor de productie van bio-based producten.

   

 • Verwerking door middel van technologie
 • Vervolgens worden de stromen bio-massa op verschillende manieren voorbewerkt en verwerkt, zodat er bio-based producten en toepassingen van gemaakt worden.

   

 • Producten
 • Na bewerking kunnen de bio-massa (tussen)producten voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De bio-massa wordt ingezet als brandstof, energie of bio-plastic, maar dat hangt wel af van de kwaliteit en de soort bio-massa. Houtresten kunnen bijvoorbeeld wel gebruikt worden voor de opwekking van warmte, maar zijn nog lastig te gebruiken voor het verkrijgen van medicijnen of specifieke chemicaliën.