Rol Betaprocess

Het ideale instrument richting een bio-based economy

Betaprocess biedt duurzame innovatieve ondernemers grote kansen richting het realiseren van een bio-based economy. Het is het ideale instrument voor rendabele winning van groene grondstoffen, waarbij volgens het principe van cascadering eerst de stoffen met de hoogste toegevoegde waarde kunnen worden gewonnen en benut.

Omdat Betaprocess de celstructuur van bio-massa materiaal in een fractie van een seconde opent, wordt in principe ook direct toegang verkregen tot deze meest waardevolle stoffen. Betaprocess biedt hierdoor ongekende mogelijkheden op vele gebieden.

Betaprocess maakt het zelfs mogelijk dit zo dicht mogelijk bij de bron te doen. Dit schept grote kansen voor de agrarische sector, die een veel belangrijkere rol zal kunnen gaan spelen bij de productie van hoogwaardige inhoudsstoffen en chemicaliën. Waarbij ook nog sterk bespaard kan worden op kosten van transport en opslag.