Projectvoorbeeld

Voorbeeld van een bio-gas installatie met Betaprocess

Na ontvangst wordt de bio-massa eerst gereinigd, waarna deze moet worden vermalen tot er deeltjes overblijven van 2-4 mm. Deze kunnen tijdelijk worden opgeslagen in een hygiënisatietank waar alle substraatstromen samenkomen. Het samengesteld product verblijft hier enkele uren op een temperatuur van rond de 70°C. Te droog substraat moet voldoende tijd krijgen om vocht op te kunnen nemen. Zo nodig moet extra vocht toe worden gevoegd.

Hierna wordt de puree naar de Betaprocess gepompt waar de bewerking plaatsvind en de vezels, celwanden en celmembranen uiteen gereten worden zodat de bacteriën direct toegang verkrijgen tot de suikers en overige inhoudsstoffen.

Na de Betaprocess behandeling stroomt het substraat in een aparte voorraadtank, die tevens dienst doet als hydrolysetank, waar het ongeveer 2-4 dagen verblijft. Hier start het proces van verzuring, dat in de vergister wordt voortgezet.

Hierna vinden vergisting en navergisting plaats. Dit neemt ongeveer 25 dagen per tank in beslag. In de vergistingstanks zetten methaanvormende bacteriën het zuur om in bio-gas. Het overblijvende digestaat wordt in een opslagtank opgevangen.