Toepassing

Betaprocess en productie van bio-ethanol

Betaprocess is geschikt om te worden toegepast bij de productie van bio-ethanol uit suikerbieten en dan met name uit speciale zogenaamde energiebieten.

 

Toepassing bij productie van ethanol uit mais en tarwe zijn momenteel in onderzoek, maar voorlopige resultaten tonen aan dat vergelijkbare gunstige effecten realiseerbaar zijn.