Bio-based economy

Samen werken aan een duurzame samenleving.


In de bio-based economy worden de benodigde grondstoffen grotendeels betrokken uit de levende natuur. Deze omvangrijke industriële transitie maakt een belangrijke stap richting een duurzame samenleving mogelijk. Een samenleving met bio-massa als dé basis voor groene grondstoffen. Niet alleen omdat aardolie schaars wordt en opraakt, maar vanwege de brede voordelen die een duurzame productiewijze biedt.

Alles draait om de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op bio-massa als grondstof: van ‘fossil-based’ naar ‘bio-based’. Het gaat dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. De toepassingsgebieden zijn zeer breed, bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte.

Brochure