Betaprocess

Wat is Betaprocess?

Betaprocess is een pre-proces installatie die eenvoudig in bestaande of nieuw te realiseren bio-gas of bio-ethanol productie-installaties kan worden geïntegreerd.

Betaprocess breekt de in bio-massa aanwezige macrostructuren in slechts een fractie van een seconde af. Hierdoor wordt dit deel van de hydrolysefase van het vergistingsproces feitelijk tot nul gereduceerd. Normaalgesproken neemt dit zo’n 10 tot 15 dagen in beslag.

Daarom verloopt het totale vergistingsproces vervolgens veel sneller en efficiënter dan voorheen, wat resulteert in aanzienlijk hogere opbrengsten en een sterke verbetering van het rendement van de installatie.

Betaprocess installaties zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen met verschillende capaciteiten. Betaprocess zelf is dus géén vergister, maar wordt aan de vergistingsinstallatie toegevoegd.