Betaprocess bio-gas

De bio-gas booster!

Betaprocess verhoogt de opbrengst en het rendement van bestaande en nieuw te ontwikkelen bio-gas installaties aanzienlijk. De belangrijkste voordelen van Betaprocess zijn:
- tot wel 10-15% hogere gasopbrengst
- bio-gas met een 5% hoger methaangehalte
- sterk verkorte vergistingstijd
- veel stabieler productieproces
- aanzienlijk minder digestaat