Processflow

De plaats van Betaprocess in het productieproces

Na ontvangst worden de suikerbieten eerst gereinigd en vermalen. Hierna wordt de puree naar de Betaprocess gepompt, waar de cellen in een speciaal reactievat onder vacuümcondities bij een temperatuur van 60 tot 65°C als het ware exploderen. Hierbij worden de vezels, celwanden en celmembranen uiteen gereten waardoor de enzymen direct toegang krijgen tot de voor ethanolproductie benodigde suikers.

Na toevoeging van gist wordt de materie naar de vergister gepompt en na afloop van het vergistingsproces naar de distillatie-unit. Voorafgaand hieraan behoeft de brei niet meer te worden omgezet in een sap waardoor op kostbare apparatuur kan worden bespaard.


 

Na distillatie wordt de ethanol gewonnen en via omgekeerde osmose gezuiverd. Reststromen worden gebruikt voor productie van bio-gas. Het achterblijvende digestaat kan worden benut als bemestingsproduct.